Seligman Swartzman Gillis Sandman Joffe Yachad Lederman Fleishman

Chana KUTZENOKAge: 88 years19011989

Name
Chana KUTZENOK
Hebrew
חנה קוצנוק
Birth 1901 (5661)
Stavishche (Stavisht), Russia (Ukraine) - סטבישצי, רוסיה (אוקרינה)

Immigration
Eretz Israel (British Mandate)
yes

Hebrew: אניוטה
Hebrew: ארץ ישראל
Nickname
Anuita

Death 1989 (5749) (Age 88 years)
Tzora, Israel - צרעה, ישראל

Burial
Tel Aviv, Israel - קרית שאול, תל אביב

Cemetery: Kiryat Shaul