Seligman Swartzman Gillis Sandman Joffe Yachad Lederman Fleishman

Zacaria Rehabi

Zecharia REHABIAge: 79 years19212000

Name
Zecharia REHABI
Given names
Zecharia
Surname
REHABI
Hebrew
זכריה רחבי
Birth 1921 (5681)
Jerusalem, Eretz Israel (British Mandate) - ירושלים, ארץ ישראל

Occupation
Kibbutznik
Kibbutz Revivim, Israel - קיבוצניק

Employer: Kibbutz Revivim
Death April 2000 (Nissan 5760) (Age 79 years)
Kibbutz Revivim, Israel - קבוץ רביבים

Note: מתוך דברים על קברו של זכריה רחבי ז"ל

SourceStella Baldev - Personal Testimony
Publication: Email from Stella Baldev, September 2010 sbaldev@comcast.net
Death
מתוך דברים על קברו של זכריה רחבי ז"ל אנחנו מסתכלים מזרחה ורואים ירוק ועוד ירוק, עד האופק – עצים ונוי. במערב שולט עדיין המדבר. מעטים הם אלה אשר עודם בחיים וזוכרים ת הימים בהם כל הגבעות האלה היו רק טרשים ואבנים. זכריה היה בין הראשונים ששתלו ונטעו. איך הגיע לרביבים בן למשפחה מיוצאי תימן, משכונת נחלת אחים בירושלים? בניגוד לרצון אביו, שרצה שילך לכיוון יותר דתי, הוא החליט להיענות למלגה שקיבל לבצלאל, למד שם ונכנס לאווירה שונה, שהובילה אותו לסניף הנוער העובד בירושלים. סניף זה היה המרכז שלו במשך כמה שנים, עד שיצא, כמקובל באותן שנים, להגשמה ברביבים. זכריה הדריך בראשון לציון ואחר כך היה בין שנים-עשר הראשונים שעלו על הקרקע. ... את רוב השנים ברביבים הקדיש לנוי, עבודה שנתנה ביטוי לנטייה שלו לאסתטיקה. מאוחר יותר הגה את רעיון השיקום של ה"נקודה הישנה" והוביל את המהלך, שהגיע בסופו של דבר להקמת אתר תיירות במה שנקרא היום "המצפה". ... גם אחרי עזיבת רביבים נשאר זכריה קשור אלינו וחיפש כל דרך לבוא ולהתרשם. אסיים במילים הלקוחות משיר שכתב זכריה להגדה של פסח, בלשון הגבוהה, לה היה רגיל: "הוי מדבר, טלטלה תאחזך אם לא נענית!". אפשר להגיד היום שהמדבר נענה ותחת כותרת זו נזכור את זכריה. יואל דה מלאך קבוץ רביבים, עלון מס' 2308 תאריך 15.04.05 http://revivim.kibbutz.org.il/info/alon05/alon23081.htm