Seligman Swartzman Gillis Sandman Joffe Yachad Lederman Fleishman

Shmuel Benkler

Shmuel “Shmulik, Mulik” BENKLERAge: 56 years19291985

Name
Shmuel “Shmulik, Mulik” BENKLER
Given names
Shmuel
Nickname
Shmulik, Mulik
Surname
BENKLER
Hebrew
שמואל בנקלר
Birth 1929 (5689)
Tel Aviv, Eretz Israel (British Mandate) - תל אביב, ארץ ישראל

Occupation
Tour Guide, Painter
Tel Aviv, Israel - מורה דרך, צייר

Death July 28, 1985 (Av 10, 5745) (Age 56 years)
Petah Tiqva, Israel - פתח תקוה, ישראל


SourceGeni Website
Publication: http://www.geni.com/home
Note
Note
קורות חיים שמוליק (מוליק בפי רעייתו דינה) נולד בשנת 1929 בתל-אביב ונמנה על בוגרי הגימנסיה העברית הרצליה. כבר בנעוריו גילה שמוליק נטייה לפעילות ציבורית והצטיין בפעילותו כמדריך בתנועת הנוער העובד, הוא פעל כאיש ש"י, שירות הידיעות של ההגנה, בפלוגה המיוחדת של חי"ש תל-אביב, ובתפקידים חשובים נוספים במלחמת העצמאות שרת בחטיבה 8 ונלחם כקצין בגדוד 89 בפיקודו של משה דיין. מלחמת ששת הימים מצאה אותו משרת כקצין מבצעים בחטיבת הראל בפיקודו של אורי בן-ארי. ובמלחמת יום הכיפורים הגיע עם יחידתו עד לתעלת סואץ בין לבין עשה שמוליק גם לביתו. בשנת 1951 הוא הצטרף ל"אגד", אך המרץ הרב שתסס בו והרצון לעשות ולפעול גם מעבר לשעות העבודה בנהגות, הביאוהו אל קורס מורי הדרך הראשון שפעל ב"אגד", אותו סיים בהצלחה בשנת 1957 תהילת צ.ה.ל במערכת "קדש" ב-1956 וחגיגות העשור למדינה ב-58, הביאו להתעוררות רבה בתנועת התיירות לישראל ושמוליק מצטרף לחוג מדריכי התיירים דוברי האנגלית מסירותו למקצוע, שקידתו על קניית ידע, ידיעותיו הבולטות בנושאים שונים הקשורים לידיעת הארץ ויחסו החביב והלבבי אל התיירים שבהדרכתו, מתגלים על ידי מארגני המשלחות של המגבית המאוחדת, כולל המשלחות המיוחדות שנודעו כמשלחות ראש הממשלה, והוא זכה להוקרה רבה בתפקידו זה. לאחר שפרש לגמלה, הוא המשיך לעבוד כמורה-דרך עצמאי, עם משלחות ה"מגבית" שהוסיפו לדרוש את שירותיו הטובים. בשנת 1969 נתבקש שמוליק לצאת בשליחות ללונדון כנציג ארגון "מכבי" העולמי, בבריטניה וביבשת אירופה. הוא עשה את תפקידו באמונה ובחריצות עד תום שליחותו ב- 1972 בשובו ארצה כיהן כמזכ"ל ארגון מכבי העולמי במשך שנתיים, אך אהבתו לטבע, לארץ ולהדרכה, בה ראה שליחות לאומית, גרמה לו לשוב ולהתמסר למקצועו כמורה-דרך רבים מבין המטיילים שבהדרכתו, בהם מראשי המגבית וממנהיגי יהדות ארה"ב ואירופה, הוקירו מאוד את יכולתו ואת ידיעותיו הרבות ולא חדלו מלהרעיף עליו שבחים. בין השאר מצא שמוליק גם זמן ואפשרות להקנות מאוצר ידיעותיו לחניכי בתי הספר לתיירות במגמת הדרכת טיולים ורבים מהם זוכרים אותו בחיבה ובהוקרה. בעשור האחרון לחייו מצא שמוליק כר חדש לביטוי כשרונותיו ומרצו. הוא החל להתמסר לאמנות הציור אף שמעולם לא למד ציור. הוא צייר להנאתו ולהנאת בני משפחתו, קרוביו וידידיו, גם כשרון זה זכה להכרה רחבה, הוא הציג בהצלחה ארבע תערוכות מיצירותיו. שלוש בארץ ואחת בוושינגטון שמוליק הלך לעולמו ב-28 ליולי 1987 והוא במיטב ימיו ושנותיו הניח במותו אישה ושלושה בנים זכרו שמור עמנו לעד נמסר על ידי הרעייה, דינה http://www.itgmemorial.com/resume.php?id=296 http://memorial.egged.co.il/PersonMain.aspx?personid=15849