Seligman Swartzman Gillis Sandman Joffe Yachad Lederman Fleishman

  • Use compact layout

Interactive tree of Milton Jackson WOLFSON

Milton Jackson WOLFSON 19031970
Eliezer “Lazer” WOLFSON 18711905
Ida FLEISCHMAN 18731964
Ze'ev WOLFSON
Zelig FLEISCHMAN 18511917
Devora “Devaira” TAUROG 18511920
Abel Abraham “Abchik” FLEISHMAN 18341894
Tserne SMARDON 18351867
Sheina “Jennie” MOREELL 18341917
Gershen FLEISCHMAN 1809
Gite Unknown 1810
Tankhel Tankhum SMARDON
Eliezer Asher MOREELL